2. PROJE EKİBİ (6-15 Eylül 2021)

Proje Yürütücüsü: Arş. Gör. Dr. Deniz Gökçe ERBİL

Uzman: Doç Dr. Cihat ABDİOĞLU

Uzman: Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK

Uzman: Doç. Dr. Cihad ŞENTÜRK

Uzman: Dr. Öğr. Üyesi Elif YILMAZ

Eğitmen (Mühendis): Doç. Dr. Selmin ENER RUŞEN

Eğitmen (Drama-Isındırıcı Etkinlikler): Dr. Öğr. Üyesi Aylin YAZICIOĞLU

Eğitmen (Fen Bilgisi-Kimya): Dr. Öğr. Üyesi Duygu AYDIN

Eğitmen (STEM): Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ATA

Eğitmen (Fen Bilgisi-Fizik): Doç. Dr. Sait Barış GÜNER

Eğitmen (Arkeoloji): Büşra HORZUM

Eğitmen (Mut ve Enerji Gezisi): Zeynel AZKIN

Sağlık Personeli: Dr. Öğr. Üyesi Bülent IŞIK